Användarvillkor

§ 1. INLEDNING

Dessa användarvillkor gäller för https://bokahundtrim.se/ och https://staging.bokahundtrim.se. Läs igenom villkoren innan du använder webbsidan. Genom att acceptera villkoren samtycker du till att ingå ett bindande avtal med Bokahundtrim i Karlskrona AB med organisationsnummer 559426-4714. Du måste ge samtycke för att kunna använda tjänsten.

Önskas avtal sägas upp kan det göras genom att maila kundtjänst och be om ett avslutande av konto. Villkoren kan komma att ändras. Då eventuella ändringar görs meddelas användare via e-post.

§ 2. SYFTE

Syftet med webbplatsen är för privatpersoner att boka klippning av sitt djur, samt för företagare att få bättre översikt över bokningar.

§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBPLATSEN

Webbplatsen ägs samt hanteras av Bokahundtrim i Karlskrona AB i egenskap av juridisk person med säte i Karlskrona.

§ 4. ANVÄNDARVILLKOR

Användare får inte dela personlig information om kunder till annan part i syfte ej förenligt med verksamheten.

§ 5. IMMATERIALRÄTT

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

§ 6. BETALNING

Medlemsavgift skall betalas månadsvis av företagsanvändare efter provperiod har avverkats. Privatkunder behöver inte betala någon medlemsavgift.

Faktura skickas ut i god tid innan förfallodatum till företagets e-postadress.

Medlemsavgift kan komma att ändras som mest en gång om året. Företagsanvändare skall vid händelse av en prisändring få information om prisändringen som senast en månad innan prisändringen träder i kraft.

Om en användare bryter mot abonnemangsvillkor inaktiveras användarens konto.

§ 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY

a) Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) enligt bästa förmåga.

b) Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren som skapar en inloggning till behandling av följande personuppgifter: E-post, namn, adress, telefonnummer, stad, postnummer. Användaren samtycker även till att personuppgifter delas till de företag som de bokar hos. Utöver detta accepterar även användaren att bli kontaktad via e-post, telefon eller sms för ärenden som inkluderar, men inte är begränsade till:

 • Information angående applikationen som direkt berör användaren.
 • Information kring användarens bokningar & övriga flöden i systemet.
 • Uppdateringar och annan information från företag. Bokahundtrim har inget ansvar för innehållet i dessa meddelanden.
 • Annan information kring ärenden Bokahundtrim i Karlskrona AB ser förenlig med sin verksamhet.

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker utloggade användare som lämnar recensioner behandling av det namn de anger. Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

c) Personuppgifterna kommer användas för att företagsanvändare skall identifiera kunder, för företag att få en möjlighet att offentliggöra kontaktuppgifter, samt för att underlätta bokning.

d) Användarnas personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler eller order från domstol.

e) Personuppgifterna kommer sparas så länge det behövs för ändamålet.

f) Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

g) Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem. Registerutdrag begärs ut av oss påBokahundtrim i Karlskrona AB. Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post. Rätt till information och rätt till rättelse Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Bokahundtrim i Karlskrona AB för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem. Rätt till begränsning av behandling I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för
 • Om samtycket återkallas
 • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det
 • Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta oss på antingen telefon eller e-post

§ 8. COOKIES

Webbplatsen använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång de klickar sig vidare på webbplatsen.

Cookies används på webbplatsen för att underlätta bokning för användaren, samt spara inställningar i sin webbläsare.

§ 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor får sitt konto inaktiverat.

§ 10. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING

Bokahundtrim i Karlskrona AB som äger webbplatsen, https://bokahundtrim.se/ och https://staging.bokahundtrim.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

 • I den utsträckning de inte strider mot lag ska Bokahundtrim i Karlskrona AB inte hållas ansvarig för förlust av data samt straffmässiga skadestånd som rör material på webbplatsen.
 • Då en användare sparar personliga uppgifter på någon annans vägnar, måste spararen se till att det finns samtycke till detta. I en sådan situation ansvarar Bokahundtrim i Karlskrona AB inte för överträdelse av GDPR.

§ 11. JURISDIKTION

Webbplatsen, https://bokahundtrim.se/ och https://staging.bokahundtrim.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

§ 12. KONTAKT

Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll nås vi via e-postinfo@bokahundtrim.se.